Jakie są rodzaje schizofrenii?

Choroba zwana schizofrenią jest dość ogólnym pojęciem. Nie jest zdefiniowana precyzyjnie. Co często powoduje, że nawet kiedy widzimy zmiany w zachowaniu kogoś bliskiego nie pomyślimy, że mogą to być objawy schizofrenii.

Wyróżnia się kilka typów tej choroby…

Pierwszym typem jest schizofrenia prosta, w której chory nie ma halucynacji, ani urojeń. Występują u niego natomiast objawy związane z obniżoną aktywnością. Poza tym chory staje się obojętny na to co go otacza, na własne życie także. Przestaje czuć emocjonalny związek z innymi i jest niezwykle apatyczny, a swoje obowiązki wykonuje wręcz mechanicznie. Z kolei w schizofrenii paranoidalnej pojawiają się urojenia i halucynacje. Chory ma zaburzenia myślenia. Występują też omamy słuchowe. Pojawia się czasem urojona zazdrość, przekonanie, że partner lub partnerka zdradza.

Schizofrenik paranoidalny ma urojenia o złożonym charakterze, często przypominają one wręcz historie z kryminalnych powieści.

Jeśli zaś chodzi o kolejny rodzaj schizofrenii – schizofrenię rezydualną jest to choroba, w której chory kiedy próbuje opisać swoje przeżycia używa języka niezrozumiałego, tworzy zupełnie nowe wyrazy, jego wypowiedzi są nielogiczne i niespójne. Występuje zmniejszona aktywność psychomotoryczna i pogorszenie niewerbalnej komunikacji. Chory ma kłopoty z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Natomiast schizofrenia hebefreniczna charakteryzuje się bardzo chaotycznym zachowaniem chorego.

Hebefrenicy nie przestrzegają społecznych norm, ich zachowanie często uznawane jest za bezczelne, dziwne, dzienne i niestosowne. Mogą być bardzo gadatliwi, albo wręcz przeciwnie – mogą być wycofani i wykazywać brak zainteresowania ludźmi. Schizofrenia katatoniczna cechuje się z kolei zaburzeniami ruchowymi.

Pojawia się albo nad aktywność, albo zupełny zanik aktywności. Chory nagle może intensywnie zacząć się poruszać i mówić bez składu. Może też zacząć nagle krzyczeć, czy śpiewać. Bywa agresywny i stwarza zagrożenie zarówno dla siebie jak i innych.

Dodaj komentarz